Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden: facturatie, annulering en onderlinge communicatie.

Je treft hieronder de Algemene voorwaarden aan van AandachtigGezelschap. De condities waaronder we met elkaar ‘zaken doen’, zijn voor mij gebaseerd op de menselijke maat. Vandaar de onderstaande items in een wat andere vorm, dan je wellicht gewend bent.

Vooraf

 • Waar hieronder gesproken wordt over ‘AandachtigGezelschap’, ‘ik’ en ‘mij’, wordt Kitty Berends bedoeld.
 • AandachtigGezelschap heeft en voelt de inspanningsverplichting om je zo goed mogelijk gezelschap te bieden.

Facturatie

 • Bekijk altijd vooraf de tarieven op de website.
 • Het is voor jou en voor mij prettig, als je de factuur binnen de termijn van 7 dagen betaalt. Doe dit t.n.v. K. Berends, onder de vermelding van het factuurnummer naar bankrekeningnummer NL98 ASNB 0785 8131 79. Alles wat je nodig hebt voor een juiste betaling, staat ook samengevat onderaan de factuur.
 • Een kennismaking is gratis en vrijblijvend.
 • Ik hanteer geen inschrijfgeld of lidmaatschapskosten.
 • De minimale duur van een afspraak is 2 uur, duurt het korter dan wordt er toch 2 uur in rekening gebracht.
 • Er wordt onderscheid gemaakt tussen het uurtarief-dag (08:00 – 18:00) en het uurtarief-avond (18.00 – 24:00). Bekijk hier de actuele tarieven.
 • Woon je in Oosterbeek, dan kom ik op de fiets en bereken ik geen reistijd. Woon je buiten Oosterbeek, dan kom ik op de fiets en zal ik mijn fietsreistijd vanuit Oosterbeek wel in rekening brengen.
 • Bij de bepaling van het aantal te factureren uren, rond ik naar beneden af op volledig genoten halve uren.
 • Facturatie geschiedt naar wens van de klant, per keer of per maand.

Annulering

 • Tot 24 uur van tevoren mag je een afspraak kosteloos annuleren.
 • Zeg je de afspraak 12 tot 24 uur voorafgaand aan de gemaakte afspraaktijd af, dan factureert AandachtigGezelschap 1 uur.
 • Zeg je de afspraak 0 tot 12 uur voorafgaand aan de gemaakte afspraaktijd af, dan factureert AandachtigGezelschap 2 uur.

Persoonlijk

 • Je hebt recht op snelle beantwoording van jouw mail die gericht is aan kitty@aandachtiggezelschap.nl. De termijn die hiervoor staat is maximaal 24 uur.
 • Wanneer je besluit diensten van AandachtigGezelschap af te gaan nemen, geef je daarmee toestemming dat AandachtigGezelschap jouw n.a.w.-gegevens overeenkomstig de AVG vastlegt en beheert. Zie daarvoor de Privacyverklaring. In mijn bevestigings-e-mail, zal ik je vragen aan te geven dat je akkoord bent met de Tarieven en deze Algemene Voorwaarden.
 • Ik stel feedback van welke aard dan ook, altijd op hoge prijs.
 • Voor mij persoonlijk geldt, dat ik een goed gevoel moet overhouden aan wat ik middels AandachtigGezelschap doe. Daarom handel ik altijd transparant en integer.

Tot slot

Deze Algemene Voorwaarden kunnen worden aangepast; het is dus goed om deze voorwaarden voorafgaand aan het bezoek te bekijken.

Laatste update: 02-12-2019